Betingelser - Reolleje

Gældende for forholdet mellem reollejer og butikken:

Merle & Wilde
Torvegade 14B
4640 Faxe
CVR nr.: 42373362
Telefon: 93959848
E-mail: merleogwilde@gmail.com

Priser
Priser er efter gældende prisliste på hjemmesiden inkl. moms.

 

Booking
Du booker og betaler en reol her

 

Kommission
Vores kommission på 15% fratrækkes automatisk opgørelsen af dit samlede salg, inden fortjenesten udbetales til dig.

 

Kommission 50/50
Ved 50/50 deler vi lige på reolleje og kommission. Vores kommission på 50% fratrækkes automatisk opgørelsen af dit samlede salg, inden fortjenesten udbetales til dig.

Opstart
Når reolen er booket og betalt, kan du fylde den med dine varer fra kl. 09.30 på lejeperiodens første dag. Merle & Wilde kan uden varsel leje reolen ud til en anden, hvis du uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden, uden refusion af reolleje. 1 uges reolleje er 6 dage. Starter du f.eks. på en mandag vil du slutte på en lørdag. Merle & Wilde forbeholder sig retten til at holde ekstraordinært lukket ved sygdom eller lignende. 

 

Din reol
Reolen må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres ting til reolen. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen reol - disse vil blive fjernet uden varsel. Reolen kan dekoreres i et let omfang, såfremt det vurderes rimeligt af personalet. Du skal selv fjerne dekorationerne, når du tømmer din reol. 

Alle varer skal være placeret på din reol. Du må ikke lægge varer på gulvet ved din reol, på andre reoler, på udstillingsborde eller andre steder i butikken. Varerne skal være opstillet på en måde, hvor de ikke er til gene for naboreolerne. F.eks. er det ikke tilladt at hænge bøjler med tøj på reolens sidestolper, da det blokerer udsyn og adgang til naboreolens varer. Merle og Wilde må gerne vise dine varer på sociale medier.

 

Prismærkning
Alle varer registreres på forhånd gennem “Mit Merle & Wilde” via din PC, smartphone eller tablet.
Varer skal registreres med en udførlig beskrivelse indeholdende mærke, kendetegn, farve, størrelse og pris. F.eks.: Joha Bodystocking - Lysebrun, str. 86/92, 79 kr.

Varebeskrivelsen er vigtig for at undgå bedrageri med ombytning af prismærker. Derfor skal der også en god beskrivelse på de billige varer, så der ikke blot står “Bluse 10 kr”. Ellers kan uærlige personer bruge dit prismærke og sætte på en dyr vare. Varebeskrivelsen er også en hjælp for dig, så du præcis ved, hvad du har solgt.

Såfremt du ønsker at ændre prisen på en eller flere varer skal dette opdateres online og du vil derefter kunne printe nogle nye prismærker. Efter at et prismærke er blevet printet, kan du ikke ændre i varebeskrivelsen og prisen kan kun justeres ned. Ønsker du at ændre beskrivelsen eller justere prisen op ad, skal du derfor oprette varen på ny.

Print af prismærker sker ved vores kundecomputer. Du kan enten aftale at få dem printet før din lejeperiode starter, og sætte mærker på derhjemme - eller gøre det når din reolleje starter. Henvend dig til personalet, så vi kan sætte dig godt i gang.

 

Prismærkning 50/50
Merle & Wilde prissætter og prismærker dit tøj.

 

Standard for varer i butik
De varer, du sælger, skal være i fin stand. Rene og nyvaskede. Det er ikke tilladt at sælge varer med synlige huller, defekter, pletter eller lignende. Hvis du vurderer, at der er forhold ved varen, som er af mindre betydning, skal du stadigvæk gøre kunden opmærksom på dette - eksempelvis via en kort tekst ved prismærket. 

 

Erhvervsdrivende
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at sælge ting fra din reol, som hører ind under eget erhverv.

 

Ejendomsret
Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på reolen. Det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende- eller sundhedsskadelige varer. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på reolerne. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Merle & Wilde har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes, ikke at leve op til butikkens standard.

 

Varesikring
I Merle & Wilde gør vi alt for at sikre dine varer bedst muligt, men Merle & Wilde kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og vi er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.Butikstyveri samt ombytning af prismærker bliver anmeldt til politiet. Ombytning af prismærker kategoriseres som bedrageri.

Orden & opfyldning
Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din reol. Det vil sige, at du selv rydder op jævnligt, så reolen fremstår pæn, overskuelig og ryddelig. Du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Du kan tilkøbe oprydning på reolen for 15 kr. pr. dag. Vi rydder op på din reol hver morgen. Denne service kan købes ved kassen.

Overfyld ikke reolen. Alt tøj skal kunne hænge på bøjlestangen og der skal være plads til at ”bladre” i tøjet på bøjlestangen. Vi anbefaler, at du maksimalt har 60 stykker tøj hængende ad gangen. Sæt kurve eller kasser op til småting, så reolen bliver nem at overskue for køberne. 

Varer uden prismærkning
Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter din lejeperiode er slut, vil den blive placeret i et særligt område med varer uden prismærke i butikken. Det er derfor en god idé at holde øje med, om man kan genkende noget i dette område. Varer uden prismærke opbevares i området i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Merle & Wilde, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem. Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes et nyt prismærke på varen. Overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.Udsalg fra din reol
Du har mulighed for at holde udsalg fra din reol, hvor du kan vælge mellem 25% og 50% rabat. På Mit Merle & Wilde, under din booking, trykker du blot “Rabat” og vælger den ønskede rabatsats. Vi sætter et rabatskilt op for dig på din reol. Husk at rabatten gælder alle varer, du har prismærket.

 

Udbetaling & afregning
Efter aftale udbetaler Merle & Wilde 85% af det samlede salg til dig. Udbetalingen sker automatisk til den bankkonto, som du registrerer på Mit Merle & Wilde. Vi overfører dit tilgodehavende 2 gange om måneden.

Salget fra d. 1.-15. bliver indsat d. 30. i samme måned.
Salget fra d. 16-31. bliver indsat d. 15. i den efterfølgende måned.

Ligger udbetalingsdatoen ikke på en bankdag, bliver pengene indsat ved først kommende bankdag herefter.

 

Tømning af reol
Din reol skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Du skal henvende dig ved kassen, når du kommer. Du er selv ansvarlig for at tømme reolen. Det er vigtigt, at alle prismærker er på dine varer når reolen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere dine varer ved skranken. Skal en anden tømme din reol for dig, skal du sørge for at give os besked.


Er reolen ikke tømt rettidigt, vil den blive lukket ned, hvilket koster 150 kr. Nedlukningen vil blive modregnet dit samlede salg eller opkrævet i butikken. Er dine ting ikke afhentet senest 1 uge fra reolens nedlukning, tilfalder tingene Merle & Wilde, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.